O mnie


Aleksandra Kasztalska - fotografka, kreatorka multimedialna, muzyczka. Kuratorka wystaw, menedżerka koncertów. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Fotografii Dokumentalnej i Podróżniczej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Realizuje autorskie projekty sięgająć do kilku mediów: posługuje się fotografią, instalacją, muzyką.


Recenzje

„Gdyby nawet w fizycznym świecie istniała tylko teraźniejszość, to ludzka świadomość wykracza poza chwilę obecną. Dowodzi tego sposób, w jaki odbieramy muzykę – poprzez skupienie na serii dźwięków. Spójrzcie na twarze muzyków w trakcie gry, a dostrzeżecie trwanie. Nie wiemy, czy trwanie jest własnością świata. Tę sprawę rozstrzygną być może dopiero przyszłe teorie fizyczne odpowiadając definitywnie na pytanie, czy czas jest realny, czy może odwrotnie – jest tylko złudzeniem bądź przejawia się na pewnym poziomie rzeczywistości. Jednak niezależnie od tego, co powiedzą kiedyś fizycy, trwanie jest i pewnie pozostanie podstawowym odczuciem ludzkiej świadomości. Nie doświadczymy trwania bez skupienia. Brak skupienia skutkuje zafiksowaniem umysłu na tym, co teraźniejsze. (…)

Teraźniejszość dociera do nas najsilniej i wypiera to, co znajduje się obok niej – przeszłość i przyszłość. By doświadczyć trwania, potrzebujemy skupienia. Aleksandra Kasztalska pokazuje momenty największego skupienia, fenomen trwania odbity na przykład w twarzach grających. Pozornie nie dzieje się nic, lecz w rzeczywistości dzieje się bardzo wiele, gdyż dzieje się poza tym, co widać. I do tego świata – niewidocznego trwania muzyki – odsyła nas skupienie uchwycone przez aparat fotograficzny.

Czy tylko tak można sfotografować muzykę? Kasztalska pokazuje, że jest jeszcze jeden sposób – przez wydłużenie migawki, a więc wejście w obszar zastrzeżony poniekąd dla filmowców. Parada ruchów muzyków staje się paradą skłębionych dźwięków, które wypełniają całą fotografię. Wszystko jest ruchem (…)”.

Grzegorz Senderecki - radca prawny, absolwent filozofii i prawa, pisarz i podróżnik. Wystawa „Perspektywa dźwięku. Skupienie” 2021, Muzeum Historii Katowic, Polska.


„W projekcie Metr(o) sztuki Aleksandra Kasztalska sfotografowała muzykę z miejskiej przestrzeni. Te fotografie zdają się realizować zamówienie surrealistów na bezkompromisowo egalitarną postawę wobec rzeczywistości; mocno zintensyfikowanej przez dźwięk i obraz – to spojrzenie nie ma nic z filozoficznego podejścia do świata, która chce go zrozumieć: w jej fotografiach dokonuje się próba zmiany świata”.

Kinga Ciapała-Gędłek – polonistka, historyczka sztuki, filozofka. Wystawa „Ballada o mieście” 2018, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Polska.