O mnie

Jako muzyk w pierwszej kolejności postrzegam świat dźwiękami, których otaczająca różnorodność znajduje odzwierciedlenie w charakterze i estetyce obrazowania. Wyobrażenie dźwiękowych struktur, całych muzycznych obrazów to zdolność słyszenia wewnętrznego tzw. wyobraźnia muzyczna. Czułość słuchu i pamięć tonów pozwala tworzyć harmonijne układy i współbrzmienia o zróżnicowanym natężeniu, barwie i czasie.

Muzyczna zdolność zapamiętywania i spostrzegania bliska jest fotograficznej wrażliwości. Rytm, ekspresja, emocjonalność, dynamizm, narracja, sposób odwzorowania świata porządkują sferę dźwięków i obrazów uniwersalnym językiem sztuki. Malowane światłem kadry odbijają tajemniczą i feeryczną przestrzeń naszych doświadczeń, uczuć i stanów.

W fotografii urzeka mnie naprzemienna rola odkrywania i tajemnicy. Opowiadam historię, w której grają ze sobą światło i cień, cisza i dźwięk, wibrujące jak instrument miasto i poruszający się w rytm jego drgań człowiek. Dźwięk i obraz jako środki przekazu znaczeń niemożliwych do wypowiedzenia słowem, pozostawiają margines niedopowiedzenia.

Obrazy, które dodaję na stronę to moje autorskie fotografie i prace, które powstały z własnych inspiracji. W twórczości podążam w swojej niepowtarzalnej opowieści i historii. Moje tematy łączy element dźwięku, którego szerokie spektrum odkrywam przy pomocy własnego języka. Eksplorowanie złożonej materii dźwięku daje mi powód sięgnięcia do kilku mediów. Pracuję z aparatem fotograficznym, dyktafonem, jestem także otwarta na nietypowe działania odbiegające od tradycyjnych technik wyrazu.

Szeroka optyka zagadnienia prowadzi mnie poprzez kolejne etapy obserwacji i nieustanny proces odkrywania. Stan dociekliwości, niewiedzenia i niepewności pomaga mi w dokonywaniu odkryć. Podejmowane tematy układam w cykle. Treść determinuje formę. Forma pociąga za sobą sieć znaczeń. Nasycenie budzi potrzebę kolejnych doświadczeń.


Aleksandra Kasztalska - muzyk, fotograf, artystka multimedialna. Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej klasy skrzypiec jazzowych pod kierunkiem dr hab. Henryka Gembalskiego. Absolwentka Fotografii Dokumentalnej i Podróżniczej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach pod kierunkiem mgr Grzegorza Lityńskiego. Absolwentka Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierunkiem dr Marty Ostrowskiej-Bies.

W swojej dotychczasowej drodze zawodowej zdobyła doświadczenie jako fotograf koncertów jazzowych, nagrań studyjnych, wernisaży, spotkań i innych wydarzeń kulturalnych, a także kurator wystaw i manager koncertów.

Równolegle z pracą zawodową realizuje autorskie projekty fotograficzne i multimedialne. „Twórczość traktuję jako przestrzeń całkowicie autonomiczną, nieskrępowany i pierwotny zachwyt. To ona wyznacza kierunek, będąc jednocześnie w drodze, która cały czas jest przede mną”.

Recenzje

„W projekcie Metr(o) sztuki Aleksandra Kasztalska sfotografowała muzykę z miejskiej przestrzeni. Te fotografie zdają się realizować zamówienie surrealistów na bezkompromisowo egalitarną postawę wobec rzeczywistości; mocno zintensyfikowanej przez dźwięk i obraz – to spojrzenie nie ma nic z filozoficznego podejścia do świata, która chce go zrozumieć: w jej fotografiach dokonuje się próba zmiany świata” Kinga Ciapała-Gędłek – polonista, historyk sztuki, filozof. Wystawa „Ballada o mieście” 2018, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Polska