Sonoro Art

Sonoro Art – agencja promocji sztuki, impresariat oferuje:

  • nadzorowanie artystycznego aspektu produkcji,
  • opracowanie projektów artystycznych i programów,
  • przygotowanie wystaw sztuki prezentujących w różnej, także niekonwencjonalnej formie, wszelkiego rodzaju działalność i aktywność,
  • organizacja koncertów,
  • dokumentacja fotograficzna wydarzeń artystycznych.