wibracje

Obrazy są jak dźwięki, które kołyszą się między zbiorem rozpoznawalnych tonów a niezidentyfikowanych szmerów. Falowanie, wznoszenie i opadanie. Przenikanie się tego, co jest rzeczywiste, a co wyobrażone.

Zdjęcia powstały na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach podczas zajęć z ruchu scenicznego, kompozycji i aranżacji oraz zespołów instrumentalnych i podstaw improwizacji.