Facebook photo

/pomiędzy/ stawanie się nowych światów..

Opublikowano środa kwiecień 7th, 2021
Zobacz na facebooku
Facebook photo

Fotografia z mojej serii o ciszy.. rodzaju pustki, tej wyjątkowej przestrzeni pomiędzy słowami, zdarzeniami, doświadczeniami

Opublikowano czwartek marzec 18th, 2021
Zobacz na facebooku
Facebook photo

Linie czasu. Każda rzeczywistość prawdziwa, współistnieją wcale się nie wykluczając..

Opublikowano czwartek marzec 4th, 2021
Zobacz na facebooku
Facebook photo

W refleksyjnym końcoworocznym nastroju publikuję moją pracę do planowanej w tym roku wystawy, która się nie odbyła, ani realnie ani wirtualnie. Niektóre plany trzeba było zmodyfikować lub przesunąć ich realizację w tym zaskakującym, przebudowującym roku pełnym absurdów, zawirowań i zmian. Ale też roku przemyśleń o tym co istotne, gdy czas zmienił swoją materię i zgęstniał. Pod względem twórczości taka nieprzewidywalność jest intrygująca. Gdy światy wirtualne nakładają się i piętrzą od treści i emocji, ja przesuwam się bliżej, pełniej, bardziej w stronę tego co realne. Z życzeniami inspirującego czasu, poczucia sensu i nowej energii... / Being in a reflective mood during the last days of this year I show my work for the exhibition scheduled for this year, which neither real nor virtually took place. Some plans had to be either modified or postponed in this surprising, transforming year full of paradoxes, twists and changes. But also a year of reflecting on what is important, when time changed its nature and turned to thicken. In terms of creativity, such unpredictability is intriguing. When the virtual worlds overlap and pile up on content and emotions, I’m moving closer, more fully and towards what is real. Wishes of inspiring time, a sense of meaning and new energy.

Opublikowano wtorek grudzień 22nd, 2020
Zobacz na facebooku
Facebook image gallery

"Gałęzie nie mogą kwitnąć, jeśli korzenie nie pompują wody. Uschną z czasem. To jest dla mnie najistotniejsze. Kiedy korzenie są zdrowe, to cała reszta jest zdrowa, nie na odwrót. Na początku jest drugi człowiek. I miłość do niego. A dopiero potem cała reszta. Sztuka też". Fotografowałam podczas wywiadu z aktorem i reżyserem Robertem Talarczykiem w Dziale Teatralno-Filmowym Muzeum Historii Katowic.

Opublikowano środa grudzień 9th, 2020
Zobacz na facebooku
Facebook image gallery

W moim obiektywie 😊 wystawa prac Romana Kalarusa "Cały Kalarus" w galerii ASP Rondo Sztuki

Opublikowano środa listopad 25th, 2020
Zobacz na facebooku
Facebook photo

Nostalgiczny klimat starych kamienic ukształtowanych przemijającym czasem.. autoportret w odbiciu szyby

Opublikowano wtorek listopad 17th, 2020
Zobacz na facebooku
Facebook photo

Katowice z muzyką w tle i ulica Piotra Skargi. Fotografia pochodzi z mojego cyklu „Dźwiękiem i obrazem”. Swego czasu pan Władysław Tomczyk, wyjątkowy uliczny skrzypek był uwieczniony na graffiti w trzech miejscach w centrum miasta m. in. pod wiaduktem kolejowym przy kinoteatrze Rialto. Ale na Piotra Skargi graffiti wciąż widnieje przy postoju taksówek i przystankach autobusowych, wśród zgiełku ulicy – taka scena i widownia.. / The city of Katowice with the background music and Piotr Skarga Street. The photo from my series "With sound and picture”. At one time, Mr. Władysław Tomczyk, unusual violinist, was captured on graffiti in three places of downtown. Among others under the railway viaduct at the Rialto cinema. Graffiti is still visible in Piotr Skarga Street, at the taxi rank and bus stops, among the hustle and bustle of the street - such a scene and audience.

Opublikowano wtorek październik 20th, 2020
Zobacz na facebooku
Facebook image gallery

Kilka moich ujęć podczas sesji nagraniowej najnowszej płyty Piotr Schmidt Quartet 🙂🙂 Nowa płyta już tej jesieni!

Opublikowano poniedziałek październik 5th, 2020
Zobacz na facebooku
Facebook image gallery

Wystawa "Dwurnik. Totalnie. Na papierze" w Dziale Teatralno-Filmowym Kopernika 11 Muzeum Historii Katowic moim okiem 📸🙃

Opublikowano czwartek wrzesień 17th, 2020
Zobacz na facebooku
Facebook photo

Jedna z moich prac o tytule „Obecność”, utwór skomponowany z kilku elementów. Defragmentyzacja fotografii w przestrzeni trójwymiarowej daje możliwość niepowtarzalnego swobodnego poruszania się pomiędzy elementami. Przez taki format każdy z widzów stanowi istotną część realizacji i ostatecznie wpływa na obraz. Dopełnieniem instalacji jest muzyka. Obraz i dźwięk zwielokrotniają doznanie obecności. Tu podczas wystawy „Ballada o mieście” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Opublikowano środa lipiec 15th, 2020
Zobacz na facebooku

Dodając zdjęcia na stronę napisałam o tym projekcie: „zawieszeni w chwili refleksji między miejscami i momentami nierozstrzygniętych opowieści…” Dzisiaj te słowa są aktualne poza galerią sztuki. Zatrzymanie to okazja do wewnętrznej ciszy i spojrzenia w siebie, ale też spojrzenia inaczej na znaną przestrzeń. Dziękuję za opracowanie graficzne - Katarzynie Matusik za video! i Magdalenie Ściborowskiej za plakaty! / Adding photos to my website, I wrote about this project: "suspended in a moment of reflection between places and moments of unresolved stories ...” Today these words remain even more meaning outside the art gallery. Suspension is a chance for internal silence and a self-reflection, but also a different glimpse on known space. Thank you for the graphic design - Katarzyna Matusik for the video! and Magdalena Ściborowska for posters!

Opublikowano środa kwiecień 8th, 2020
Zobacz na facebooku